Julkaisut

Kirjat, tutkimusraportit ja toimitetut monografiat:

 1. Jari Heinonen: Tulopolitiikka ja tulopoliittinen koneisto valtiomonopolistisen sääntelyn osajärjestelminä. Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto 1977, 68 s.
 2. Jari Heinonen: Tulopoliittisen koneiston ja joukkojen integroinnin apparaattien yhteys. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 1980, 171 s. + liitteet.
 3. Jari Heinonen (&Ulla-Maija Koivula) (eds.): Working Papers 4. University of Tampere,  Department of Social Policy 1983, 209 s.
 4. Jari Heinonen: Yhdyskuntatyön projektisuunnitelma – Niskalammen asuntomessualue. Imatran kaupunki & Osuuskunta Asuntomessut, Imatra 1984, 11 s.
 5. Jari Heinonen: Sosiaalityö sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä. Sosiaalityön tehtävien ja käsitteen kriittistä tarkastelua suomalaisen aineiston valossa. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 70/1984, XI + 264 s.
 6. Jari Heinonen: Työyhteiskunnan kriisi ja sosiaalivaltio; sosiologinen ja sosiaalipoliittinen tulkinta. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 73/1985, 88 s.
 7. Jari Heinonen: Sosiaalivaltiokansalaisen vaikuttaminen ja mobilisaatio; mahdollisuudet ja edellytykset. Sosiaalihallituksen julkaisuja 1/1986, 76 s.
 8. Jari Heinonen (& Heikki Lehtonen & Pekka Rissanen): Syrjäytymiskäsitteen käytön ongelmia.  Sosiaalihallituksen toimeentuloprojekti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 12/1986, 72 s.
 9. Jari Heinonen (&Irmeli Flinck & Kaarin Hanhinen & Veijo Rantala): Mitä tehdä kun rahat loppuvat? – Jokaisella on oikeus toimeentulotukeen. Vaihtoehtoisen Sosiaalipolitiikan Liike, VESPA, Tampere 1986, 9 s.
 10. Jari Heinonen(& Irmeli Flinck) (toim.): Keskustelua perustoimeentuloturvasta ja asuntopolitiikasta. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen raportteja 6/1987, 144 s.
 11. Jari Heinonen (& Tuija Eronen & Irmeli Flinck): Mitä tehdä kun rahat loppuvat? Jokaisella oikeus toimeentulotukeen, VESPA, Tampere 1989 (3. täysin korjattu painos), 11 s.
 12. Jari Heinonen (& Mikko Mäntysaari & Marjut Sippola): Yleisen suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot – tavoitteet ja suoritusohjeet. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tampere 1989, 36 s.
 13. Jari Heinonen (& Mikko Mäntysaari & Marjut Sippola): Sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot – tavoitteet ja suoritusohjeet. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tampere 1989, 39 s.
 14. Jari Heinonen: Pienviljelijäprojektista sosiaalivaltioon. Näkökulma suomalaisen sosiaalipolitiikan syntyyn, kehitykseen ja murroksiin 1800-luvulta nykypäivään. Acta Universitatis Tamperensis Ser A vol. 302. Vammalla 1990, 369 s.
 15. Jari Heinonen (Mikko Mäntysaari & Marjut Sippola): Sosiaalipolitiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot – tavoitteet ja suoritusohjeet. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tampere 1992 (3. täysin uudistettu painos), 20 s.
 16. Jari Heinonen: Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan. Ajatuksia suomalaisesta sosiaalipolitiikasta. Helsinki: Gaudeamus 1993, 198 s.
 17. Jari Heinonen (& Tuija Eronen): VESPA liikkeessä. Tamperelaisen Vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan liikkeen toimintahistoria, kehykset ja julkinen kuva. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto 1994, VII+ 114 s.
 18. Jari Heinonen: Katseita suomalaisuuteen. Vastarinta ja luopuminen suomalaisessa kansanomaisessa kulttuurissa: esimerkkeinä Aleksis Kivi, Väinö Linna, Juha Vainio ja Irwin Goodman. Helsinki: TA – Tieto Oy 1997, 231 s.
 19. Jari Heinonen (& Pertti Honkanen & Teuvo Junka): Työaika uusiksi. Työajan  lyhentäminen, työllisyys ja perusturva. Helsinki: TA – Tieto Oy 1998, 118 s.
 20. Jari Heinonen: Hyvinvointimalli murroksessa. Aikamme sosiaalinen kysymys ja sen ratkaisuvaihtoehdot. Helsinki: TA – Tieto Oy 1999, 242 s.
 21. Jari Heinonen & (Ritva Nätkin) (toim.): 90 vuotta tamperelaista sosiaalipolitiikkaa. Sosiaalipoliittinen yhdistys 90 vuotta. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos tutkimuksia sarja B, 20/2000, 85 s.
 22. Jari Heinonen (& Markku Sundell & Tarja Västilä): Syrjäytymistä estämässä. Arviointitutkimus Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton toiminnasta ja erityisesti ”Ikääntyneiden monivammaisten syrjäytymisen estäminen” -kursseista. Helsinki: TSIL 2001, 136 s. + kuvaliite. ( myös äänikirjana 4×60 min, TSIL 2001).
 23. Jari Heinonen & (Hannu Sepponen) (toim.): Mitä kuuluu Väinö? Puheenvuoroja suomalaisesta miehestä. Tampere 2001, 160 s. Nettikirja: www.miespaivat.net
 24. 24. Jari Heinonen (Heikki Kemppainen & Leo Partanen): Kansalaisten aktivoiminen palvelujen ja etuuksien käyttäjinä. Aktiivinen kansalainen–hankkeen väliraportti. Helsinki: DSL & TSIL 2003, 40 s.
 25. Jari Heinonen: Työläismies ahdingossa? Kolme miessukupolvea rakennemuutosten Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino 2006, 274s.
 26. Jari Heinonen (Irene Roivainen & Satu Ylinen): Köyhä byrokratian rattaissa. Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS), Helsinki 2011, 99s.
 27. Jari Heinonen (Katja Forssen & Irene Roivainen & Satu Ylinen) (toim.): Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön 10. vuosikirja. Unipress: Kuopio 2012, 328 s.
 28. Jari Heinonen (Mikko Aaltonen & Matti Helin & Anneli Kivistö & Irene Roivainen & Ilmari Rostila): Köyhyysohjelma – Köyhyystyöryhmän ehdotuksia köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi Tampereella 2015 – 2016 (29.10.2014). Tampereen kaupunki: Tampere, 15 s. (www.tampere.fi/material/attachments/KWQ9f).
 29.  Jari Heinonen (Linda Heinonen): Läkkiseppä Toivo Antinpoika Heinonen 1893-1918. Tampere: Tamkopio 2018, 30 s.
 30.  Jari Heinonen: 20-luvun hyvinvointimalli. Sosiaalinen kysymys, liike & politiikka. Helsinki: Into 2019 183,s.

  Rereroidut artikkelit: 30

  Muita tieteellisiä julkaisuja on 78

Muut julkaisut (yleistajuiset julkaisut, lehtiartikkelit, radio-ohjelmat ym.)

Muita yleisjulkaisuja on 74.

Yhteensä julkaisuja on 212.

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Kirjat, tutkimusraportit ja toimitetut monografiat:

 1. Jari Heinonen: Tulopolitiikka ja tulopoliittinen koneisto valtiomonopolistisen sääntelyn osajärjestelminä. Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto 1977, 68 s.
 2. Jari Heinonen: Tulopoliittisen koneiston ja joukkojen integroinnin apparaattien yhteys. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 1980, 171 s. + liitteet.
 3. Jari Heinonen (&Ulla-Maija Koivula) (eds.): Working Papers 4. University of Tampere,  Department of Social Policy 1983, 209 s.
 4. Jari Heinonen: Yhdyskuntatyön projektisuunnitelma – Niskalammen asuntomessualue. Imatran kaupunki & Osuuskunta Asuntomessut, Imatra 1984, 11 s.
 5. Jari Heinonen: Sosiaalityö sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä. Sosiaalityön tehtävien ja käsitteen kriittistä tarkastelua suomalaisen aineiston valossa. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 70/1984, XI + 264 s.
 6. Jari Heinonen: Työyhteiskunnan kriisi ja sosiaalivaltio; sosiologinen ja sosiaalipoliittinen tulkinta. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 73/1985, 88 s.
 7. Jari Heinonen: Sosiaalivaltiokansalaisen vaikuttaminen ja mobilisaatio; mahdollisuudet ja edellytykset. Sosiaalihallituksen julkaisuja 1/1986, 76 s.
 8. Jari Heinonen (& Heikki Lehtonen & Pekka Rissanen): Syrjäytymiskäsitteen käytön ongelmia.  Sosiaalihallituksen toimeentuloprojekti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 12/1986, 72 s.
 9. Jari Heinonen (&Irmeli Flinck & Kaarin Hanhinen & Veijo Rantala): Mitä tehdä kun rahat loppuvat? – Jokaisella on oikeus toimeentulotukeen. Vaihtoehtoisen Sosiaalipolitiikan Liike, VESPA, Tampere 1986, 9 s.
 10. Jari Heinonen(& Irmeli Flinck) (toim.): Keskustelua perustoimeentuloturvasta ja asuntopolitiikasta. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen raportteja 6/1987, 144 s.
 11. Jari Heinonen (& Tuija Eronen & Irmeli Flinck): Mitä tehdä kun rahat loppuvat? Jokaisella oikeus toimeentulotukeen, VESPA, Tampere 1989 (3. täysin korjattu painos), 11 s.
 12. Jari Heinonen (& Mikko Mäntysaari & Marjut Sippola): Yleisen suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot – tavoitteet ja suoritusohjeet. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tampere 1989, 36 s.
 13. Jari Heinonen (& Mikko Mäntysaari & Marjut Sippola): Sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot – tavoitteet ja suoritusohjeet. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tampere 1989, 39 s.
 14. Jari Heinonen: Pienviljelijäprojektista sosiaalivaltioon. Näkökulma suomalaisen sosiaalipolitiikan syntyyn, kehitykseen ja murroksiin 1800-luvulta nykypäivään. Acta Universitatis Tamperensis Ser A vol. 302. Vammalla 1990, 369 s.
 15. Jari Heinonen (Mikko Mäntysaari & Marjut Sippola): Sosiaalipolitiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot – tavoitteet ja suoritusohjeet. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Tampere 1992 (3. täysin uudistettu painos), 20 s.
 16. Jari Heinonen: Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan. Ajatuksia suomalaisesta sosiaalipolitiikasta. Helsinki: Gaudeamus 1993, 198 s.
 17. Jari Heinonen (& Tuija Eronen): VESPA liikkeessä. Tamperelaisen Vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan liikkeen toimintahistoria, kehykset ja julkinen kuva. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto 1994, VII+ 114 s.
 18. Jari Heinonen: Katseita suomalaisuuteen. Vastarinta ja luopuminen suomalaisessa kansanomaisessa kulttuurissa: esimerkkeinä Aleksis Kivi, Väinö Linna, Juha Vainio ja Irwin Goodman. Helsinki: TA – Tieto Oy 1997, 231 s.
 19. Jari Heinonen (& Pertti Honkanen & Teuvo Junka): Työaika uusiksi. Työajan  lyhentäminen, työllisyys ja perusturva. Helsinki: TA – Tieto Oy 1998, 118 s.
 20. Jari Heinonen: Hyvinvointimalli murroksessa. Aikamme sosiaalinen kysymys ja sen ratkaisuvaihtoehdot. Helsinki: TA – Tieto Oy 1999, 242 s.
 21. Jari Heinonen & (Ritva Nätkin) (toim.): 90 vuotta tamperelaista sosiaalipolitiikkaa. Sosiaalipoliittinen yhdistys 90 vuotta. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos tutkimuksia sarja B, 20/2000, 85 s.
 22. Jari Heinonen (& Markku Sundell & Tarja Västilä): Syrjäytymistä estämässä. Arviointitutkimus Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton toiminnasta ja erityisesti ”Ikääntyneiden monivammaisten syrjäytymisen estäminen” -kursseista. Helsinki: TSIL 2001, 136 s. + kuvaliite. ( myös äänikirjana 4×60 min, TSIL 2001).
 23. Jari Heinonen & (Hannu Sepponen) (toim.): Mitä kuuluu Väinö? Puheenvuoroja suomalaisesta miehestä. Tampere 2001, 160 s. Nettikirja: www.miespaivat.net
 24. 24. Jari Heinonen (Heikki Kemppainen & Leo Partanen): Kansalaisten aktivoiminen palvelujen ja etuuksien käyttäjinä. Aktiivinen kansalainen–hankkeen väliraportti. Helsinki: DSL & TSIL 2003, 40 s.
 25. Jari Heinonen: Työläismies ahdingossa? Kolme miessukupolvea rakennemuutosten Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino 2006, 274s.
 26. Jari Heinonen (Irene Roivainen & Satu Ylinen): Köyhä byrokratian rattaissa. Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS), Helsinki 2011, 99s.
 27. Jari Heinonen (Katja Forssen & Irene Roivainen & Satu Ylinen) (toim.): Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön 10. vuosikirja. Unipress: Kuopio 2012, 328 s.
 28. Jari Heinonen (Mikko Aaltonen & Matti Helin & Anneli Kivistö & Irene Roivainen & Ilmari Rostila): Köyhyysohjelma – Köyhyystyöryhmän ehdotuksia köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi Tampereella 2015 – 2016 (29.10.2014). Tampereen kaupunki: Tampere, 15 s. (www.tampere.fi/material/attachments/KWQ9f).
 29.  Jari Heinonen (Linda Heinonen): Läkkiseppä Toivo Antinpoika Heinonen 1893-1918. Tampere: Tamkopio 2018, 30 s.
 30.  Jari Heinonen: 20-luvun hyvinvointimalli. Sosiaalinen kysymys, liike & politiikka. Helsinki: Into 2019 183,s.

  Rereroidut artikkelit: 30

  Muita tieteellisiä julkaisuja on 78

Muut julkaisut (yleistajuiset julkaisut, lehtiartikkelit, radio-ohjelmat ym.)

Muita yleisjulkaisuja on 74.

Yhteensä julkaisuja on 212.