Kunnallispolitiikka

Jari Heinonen

Pitkäaikainen kaupunginvaltuuston jäsen
Kaupungin köyhyystyöryhmän jäsen

Ehdokasnumero kuntavaaleissa 635

VaihtoehtoTampere –valtuustoryhmä (VaTa)

Jari Heinonen (040 – 7010199)

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi ryhmän työskentelyyn osallistuu joukko kannattajia. Näin varmistetaan, että kaupunkimme asiat tulevat huomioiduksi monipuolisesti. Valtuustoryhmä pitää ryhmäkokouksena maanantaisin viikkoa ennen valtuuston varsinaista kokousta. Ryhmäkokous pidetään kaupungin virastotalossa, ryhmähuoneessa.

VaTa on vaihtoehto nykymenolle

Esimerkiksi Rantaväylän tunnelin kaltaiset hankkeet ovat velkaannuttaneet Tamperetta yhä syvemmin. Kalliita ja turhia hankkeita on viety läpi sulle – mulle -sopimuksilla, joissa kaupunkilaisten mielipidettä ei ole edes haluttu kysyä. Samaan aikaan valmistellaan sähkölaitoksen myyntiä, maksuja korotetaan, jonot palveluihin pitenevät ja köyhyys ja työttömyys lisääntyvät.

VaihtoehtoTampere on vaihtoehto nykymenolle. Salailu ja kaupunkilaisten mielipiteitten sivuuttaminen ei ole nykypäivää. Päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun tarvitaan avoimuutta ja aitoa vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.

VaihtoehtoTampere painottaa, että Tampereen kaupungin talous on saatava kuntoon, investoinnit on laitettava tärkeysjärjestykseen ja turhista on luovuttava, perus- ja lähipalvelut on saatava kuntoon ja tamperelaiset on otettava laajasti mukaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Aivan keskeinen asia on Eteläpuiston suojelu kaupunkilaisten virkistysalueena.

VaTa asettaa ehdokkaita kevään 2021 kuntavaaleissa, ja kutsuu mukaan kaikki muutosta haluavat valtuutetut ja kaupunkilaiset. VaTa on kansanliike, joka ottaa tavoitteensa kaupunkilaisilta.

Tule mukaan rakentamaan avoimempaa, vastuullisempaa ja parempaa Tamperetta!

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Jari Heinonen

Pitkäaikainen kaupunginvaltuuston jäsen
Kaupungin köyhyystyöryhmän jäsen

Ehdokasnumero kuntavaaleissa 635

VaihtoehtoTampere –valtuustoryhmä (VaTa)

Jari Heinonen (040 – 7010199)

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi ryhmän työskentelyyn osallistuu joukko kannattajia. Näin varmistetaan, että kaupunkimme asiat tulevat huomioiduksi monipuolisesti. Valtuustoryhmä pitää ryhmäkokouksena maanantaisin viikkoa ennen valtuuston varsinaista kokousta. Ryhmäkokous pidetään kaupungin virastotalossa, ryhmähuoneessa.

VaTa on vaihtoehto nykymenolle

Esimerkiksi Rantaväylän tunnelin kaltaiset hankkeet ovat velkaannuttaneet Tamperetta yhä syvemmin. Kalliita ja turhia hankkeita on viety läpi sulle – mulle -sopimuksilla, joissa kaupunkilaisten mielipidettä ei ole edes haluttu kysyä. Samaan aikaan valmistellaan sähkölaitoksen myyntiä, maksuja korotetaan, jonot palveluihin pitenevät ja köyhyys ja työttömyys lisääntyvät.

VaihtoehtoTampere on vaihtoehto nykymenolle. Salailu ja kaupunkilaisten mielipiteitten sivuuttaminen ei ole nykypäivää. Päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun tarvitaan avoimuutta ja aitoa vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.

VaihtoehtoTampere painottaa, että Tampereen kaupungin talous on saatava kuntoon, investoinnit on laitettava tärkeysjärjestykseen ja turhista on luovuttava, perus- ja lähipalvelut on saatava kuntoon ja tamperelaiset on otettava laajasti mukaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Aivan keskeinen asia on Eteläpuiston suojelu kaupunkilaisten virkistysalueena.

VaTa asettaa ehdokkaita kevään 2021 kuntavaaleissa, ja kutsuu mukaan kaikki muutosta haluavat valtuutetut ja kaupunkilaiset. VaTa on kansanliike, joka ottaa tavoitteensa kaupunkilaisilta.

Tule mukaan rakentamaan avoimempaa, vastuullisempaa ja parempaa Tamperetta!