Sosiaalipalvelut säilytettävä jatkossakin kuntien hoidettavina

Suomessa on meneillään laaja kuntaremontti, jossa kansainvälisen mallin mukaisesti hallinnolle tulee kolme tasoa: kunnat, alue/maakuntahallinto ja valtio. Esityksen mukaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut (SOTE -palvelut) tulevat tässä mallissa maakunnallisella itsehallintoalueella maakunnalliseksi toimijaksi. Samalla maakuntiin tulevat maakuntavaalit, joissa valitaan maakuntavaltuustot.

Erityisen iso kysymys on mitä kunnille tapahtuu, jos ja kun puolet niiden rahoista ja tehtävistä siirtyy maakuntatasolle. SOTE: n käyttökustannukset Suomen kunnissa olivat vuonna 2014 noin 22 miljardia euroa. Sen osuus kuntien käyttökustannuksista oli 48 prosenttia. Tästä kokonaispotista meni 57 prosenttia terveydenhuoltoon ja 43 prosenttia sosiaalitoimeen. Sosiaalitoimen osuus on viime vuosina kasvanut merkittävästi, koska vanhusten ja vammaisten palvelut ovat kasvaneet, samoin lastensuojelu.

Hyvinvointikunnan tehtäviksi ovat jatkosakin jäämässä kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, lasten ja nuorten kasvun tukeminen, sivistys, kulttuuri ja liikunta. Hyvinvoinnin tuottamiseen liittyviä tehtäviä jää siis edelleen kunnille, mutta kuntien välineet hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja monien ongelmien ennaltaehkäisyyn vähenevät merkittävästi.

Erityisesti on syytä pohtia sitä, mitä sosiaali- ja terveyspalveluista jää edelleen kuntien lähipalveluiksi. Tulisi vakavasti harkita sitä vaihtoehtoa, että nimenomaan sosiaalipalvelut (niiden erityispalveluja lukuun ottamatta) tulisi jättää kuntien hoidettavaksi. Ne ovat lähipalveluita ja tieto niistä on kunnissa. Ne ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin kokonaisuutta, palveluketjua, josta ei saisi missään nimessä rikkoa. Tästä olisi tämän vuoksi syytä vielä keskustella kunnolla.

Jätin asiasta aloitteen kaupunginvaltuustossa. Esitän, että Tampereen kaupunki vaikuttaa omalta osaltaan Kuntaliittoon ja maan hallitukseen niin, että sosiaalipalvelut jäisivät jatkossakin lähipalveluina pääosin kuntien hoidettaviksi.

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Suomessa on meneillään laaja kuntaremontti, jossa kansainvälisen mallin mukaisesti hallinnolle tulee kolme tasoa: kunnat, alue/maakuntahallinto ja valtio. Esityksen mukaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut (SOTE -palvelut) tulevat tässä mallissa maakunnallisella itsehallintoalueella maakunnalliseksi toimijaksi. Samalla maakuntiin tulevat maakuntavaalit, joissa valitaan maakuntavaltuustot.

Erityisen iso kysymys on mitä kunnille tapahtuu, jos ja kun puolet niiden rahoista ja tehtävistä siirtyy maakuntatasolle. SOTE: n käyttökustannukset Suomen kunnissa olivat vuonna 2014 noin 22 miljardia euroa. Sen osuus kuntien käyttökustannuksista oli 48 prosenttia. Tästä kokonaispotista meni 57 prosenttia terveydenhuoltoon ja 43 prosenttia sosiaalitoimeen. Sosiaalitoimen osuus on viime vuosina kasvanut merkittävästi, koska vanhusten ja vammaisten palvelut ovat kasvaneet, samoin lastensuojelu.

Hyvinvointikunnan tehtäviksi ovat jatkosakin jäämässä kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, lasten ja nuorten kasvun tukeminen, sivistys, kulttuuri ja liikunta. Hyvinvoinnin tuottamiseen liittyviä tehtäviä jää siis edelleen kunnille, mutta kuntien välineet hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja monien ongelmien ennaltaehkäisyyn vähenevät merkittävästi.

Erityisesti on syytä pohtia sitä, mitä sosiaali- ja terveyspalveluista jää edelleen kuntien lähipalveluiksi. Tulisi vakavasti harkita sitä vaihtoehtoa, että nimenomaan sosiaalipalvelut (niiden erityispalveluja lukuun ottamatta) tulisi jättää kuntien hoidettavaksi. Ne ovat lähipalveluita ja tieto niistä on kunnissa. Ne ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin kokonaisuutta, palveluketjua, josta ei saisi missään nimessä rikkoa. Tästä olisi tämän vuoksi syytä vielä keskustella kunnolla.

Jätin asiasta aloitteen kaupunginvaltuustossa. Esitän, että Tampereen kaupunki vaikuttaa omalta osaltaan Kuntaliittoon ja maan hallitukseen niin, että sosiaalipalvelut jäisivät jatkossakin lähipalveluina pääosin kuntien hoidettaviksi.

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu