Valtuustoaloite eteläisen sosiaaliaseman säilyttämiseksi Hervannassa

Hervannan eteläisen sosiaaliaseman sisäilmaongelmista on kärsitty vuosia. Viimeisen remontin jälkeenkään tiloja ei ole saatu kaikilta osin kuntoon, vaan joidenkin työntekijöiden oireilu on jatkunut.

Tilakeskus on etsinyt uusia tiloja, mutta sopivia ei ole vielä löytynyt. Siksi lapsiperheiden sosiaaliasemaa ollaan hätiköidysti ja kiireessä siirtämässä Hervannasta Tipotielle läntisen ja itäisen sosiaaliaseman tilojen yhteyteen. Muuton on tarkoitus tapahtua jo tänä syksynä. Aiemmin Hervannasta on jo viety aikuissosiaalityö pois.

Tipotien tilat ovat jo nyt monelta osin ahtaat. On epäilty, riittävätkö esimerkiksi neuvottelutilat uudelle sosiaaliasemalle ja miten asukkaiden yksityisyyden suoja kyetään tiloissa varmistamaan? Työntekijöiden työskentelyrauha voi myös häiriintyä liian ahtaissa tiloissa, varsinkin kun lastensuojelussa tulee usein ennakoimattomia tilantarpeita.

Hervannassa on asukkaita keskikokoisen kaupungin verran. Uusia asuinalueita on tulossa, jotka Vuoreksen ohella tukeutuvat Hervannan palveluihin. Ihmisten hyvinvointiin liittyviä peruspalveluja viedään pois automatkojen päähän, mikä ei ole palvelujen saatavuuden ja kestävän kehityksen kannalta järkevää. Hervantalaisten perheiden kulkeminen vaikeutuu paljon, jos eteläisen sosiaaliaseman lähipalvelu siirretään pois kaupungin toiselle puolelle.

Hervannasta on löydettävä sopivat tilat sosiaaliasemalle. Se tulisi kokonaisuudessaan säilyttää Hervannassa.

Esitän aloitteessani, että Hervannasta etsitään viipymättä yhdessä Tilakeskuksen kanssa sopivat tilat eteläiselle sosiaaliasemalle niin, että sosiaaliasema kokonaisuudessaan voi jatkossakin toimia Hervannassa.

Tampereella 14.9.2015

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Hervannan eteläisen sosiaaliaseman sisäilmaongelmista on kärsitty vuosia. Viimeisen remontin jälkeenkään tiloja ei ole saatu kaikilta osin kuntoon, vaan joidenkin työntekijöiden oireilu on jatkunut.

Tilakeskus on etsinyt uusia tiloja, mutta sopivia ei ole vielä löytynyt. Siksi lapsiperheiden sosiaaliasemaa ollaan hätiköidysti ja kiireessä siirtämässä Hervannasta Tipotielle läntisen ja itäisen sosiaaliaseman tilojen yhteyteen. Muuton on tarkoitus tapahtua jo tänä syksynä. Aiemmin Hervannasta on jo viety aikuissosiaalityö pois.

Tipotien tilat ovat jo nyt monelta osin ahtaat. On epäilty, riittävätkö esimerkiksi neuvottelutilat uudelle sosiaaliasemalle ja miten asukkaiden yksityisyyden suoja kyetään tiloissa varmistamaan? Työntekijöiden työskentelyrauha voi myös häiriintyä liian ahtaissa tiloissa, varsinkin kun lastensuojelussa tulee usein ennakoimattomia tilantarpeita.

Hervannassa on asukkaita keskikokoisen kaupungin verran. Uusia asuinalueita on tulossa, jotka Vuoreksen ohella tukeutuvat Hervannan palveluihin. Ihmisten hyvinvointiin liittyviä peruspalveluja viedään pois automatkojen päähän, mikä ei ole palvelujen saatavuuden ja kestävän kehityksen kannalta järkevää. Hervantalaisten perheiden kulkeminen vaikeutuu paljon, jos eteläisen sosiaaliaseman lähipalvelu siirretään pois kaupungin toiselle puolelle.

Hervannasta on löydettävä sopivat tilat sosiaaliasemalle. Se tulisi kokonaisuudessaan säilyttää Hervannassa.

Esitän aloitteessani, että Hervannasta etsitään viipymättä yhdessä Tilakeskuksen kanssa sopivat tilat eteläiselle sosiaaliasemalle niin, että sosiaaliasema kokonaisuudessaan voi jatkossakin toimia Hervannassa.

Tampereella 14.9.2015

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)