Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia.

Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi matkustaja, joka kuljettaa lasta lastenvaunuissa tai – rattaissa. Mukana olevat alle 7-vuotiaat lapset saavat myös matkustaa maksutta. Seniorin etuuteen ovat oikeutettuja 65 vuotta täyttäneet tamperelaiset. Seniorialennuksen saa arvolipulla maksetusta yksittäisen matkan hinnasta joka päivä klo 9 – 14. Alennus annetaan automaattisesti busseissa, joten matkakortti tule olla 65 vuotta täyttäneen nimissä.

Seniorialennusaikaa tulisi pidentää, koska ikäihmisten harrastukset ja aktiivinen elämä eivät ajoitu vain klo 9 – 14:n väliselle ajalle. Sopiva aika voisi olla klo 9 – 24.00. Tällöin ikäihmiset voisivat käydä edulliseen hintaan mm. teattereissa ja muissa iltakonserteissa, joiden loppumisaika usein on hyvin lähellä puolta yötä. Samoin oikeudenmukaista olisi myöntää rollaattoria käyttäville matkustajille täysin vapaa matkustusoikeus, kuten lastenvaunuja kuljettavalle matkustajallekin nykyisin myönnetään. Esimerkiksi Lahdessa ja Turuissa rollaattorin kanssa liikkuvilla on oikeus maksuttomaan matkaan.

Esitän Tampereen kaupungille valtuustoaloitteessani, että joukkoliikenteen seniorialennuksen aikaa pidennetään nykyisestä klo 9 – 24:ään ja että rollaattorilla linja-autossa kulkeville matkustajille myönnetään maksuton matkustusoikeus.

Tampereella 20.2.2017

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia.

Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi matkustaja, joka kuljettaa lasta lastenvaunuissa tai – rattaissa. Mukana olevat alle 7-vuotiaat lapset saavat myös matkustaa maksutta. Seniorin etuuteen ovat oikeutettuja 65 vuotta täyttäneet tamperelaiset. Seniorialennuksen saa arvolipulla maksetusta yksittäisen matkan hinnasta joka päivä klo 9 – 14. Alennus annetaan automaattisesti busseissa, joten matkakortti tule olla 65 vuotta täyttäneen nimissä.

Seniorialennusaikaa tulisi pidentää, koska ikäihmisten harrastukset ja aktiivinen elämä eivät ajoitu vain klo 9 – 14:n väliselle ajalle. Sopiva aika voisi olla klo 9 – 24.00. Tällöin ikäihmiset voisivat käydä edulliseen hintaan mm. teattereissa ja muissa iltakonserteissa, joiden loppumisaika usein on hyvin lähellä puolta yötä. Samoin oikeudenmukaista olisi myöntää rollaattoria käyttäville matkustajille täysin vapaa matkustusoikeus, kuten lastenvaunuja kuljettavalle matkustajallekin nykyisin myönnetään. Esimerkiksi Lahdessa ja Turuissa rollaattorin kanssa liikkuvilla on oikeus maksuttomaan matkaan.

Esitän Tampereen kaupungille valtuustoaloitteessani, että joukkoliikenteen seniorialennuksen aikaa pidennetään nykyisestä klo 9 – 24:ään ja että rollaattorilla linja-autossa kulkeville matkustajille myönnetään maksuton matkustusoikeus.

Tampereella 20.2.2017

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu