Valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan perustamiseksi

Kuntien omistamia yhtiöitä säätelee kuntalaki ja osakeyhtiölaki, joiden kesken on ristiriitaa.

Kuntalaissa määritellään väljästi, että hallituksessa on oltava yhteisesti riittävä toimialan tuntemus ja osaaminen. Tätä on tulkittu niin, että vähintään puheenjohtaja tulee olla alan osaaja ja ns. hallitusammattilainen. Osakeyhtiölain mukaan taas hallituksen jäsen on aina vastuussa yksilönä ja häntä kokee myös henkilökohtainen korvausvastuu. Kun osakeyhtiössä toimintaan, osakeyhtiölaki menee kuntalain ohi.

Onnistunut omistajaohjaus ei edellytä osaamiskriteerit täyttävien poliitikkojen poistamista hallituksista. Politiikka ei pätevöitä ihmisiä toimimaan yhtiöiden hallituksessa, mutta ei tee myöskään heistä epäpäteviä.

Kuntien omistajaohjauksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhtiöiden hallituksen jäsenten nimittäminen. Nimitysprosessin tulisi aina olla mahdollisimman läpinäkyvä. Tältä osin olisi hyvä, jos kunnissa otettaisiin käyttöön ns. nimitystoimikunnat, jolloin hallitusten nimitysasioihin panostettaisiin samalla syvyydellä kuin toimivan johdon valintaan.

Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Mutta niin kauan kuin omistajana on kunta, myös poliittiset intressit vaikuttavat. Auki kirjoitettujen määritelmien ja toimintatapojen avulla valtuuston edustajat voivat seurata kuntayhtiöiden strategian toteutumista ja valvoa, että verovaroja käytetään hyvin ja tavoitteellisesti.

Esitän valtuustoaloitteessani, että toimintamallin uudistamisen yhteydessä Tampereen kaupungissa otetaan käyttöön kaikista valtuustoryhmistä koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia kaupungin osakeyhtiöiden ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysten valmistelusta.

Tampereella 14.12.2015

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Kuntien omistamia yhtiöitä säätelee kuntalaki ja osakeyhtiölaki, joiden kesken on ristiriitaa.

Kuntalaissa määritellään väljästi, että hallituksessa on oltava yhteisesti riittävä toimialan tuntemus ja osaaminen. Tätä on tulkittu niin, että vähintään puheenjohtaja tulee olla alan osaaja ja ns. hallitusammattilainen. Osakeyhtiölain mukaan taas hallituksen jäsen on aina vastuussa yksilönä ja häntä kokee myös henkilökohtainen korvausvastuu. Kun osakeyhtiössä toimintaan, osakeyhtiölaki menee kuntalain ohi.

Onnistunut omistajaohjaus ei edellytä osaamiskriteerit täyttävien poliitikkojen poistamista hallituksista. Politiikka ei pätevöitä ihmisiä toimimaan yhtiöiden hallituksessa, mutta ei tee myöskään heistä epäpäteviä.

Kuntien omistajaohjauksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhtiöiden hallituksen jäsenten nimittäminen. Nimitysprosessin tulisi aina olla mahdollisimman läpinäkyvä. Tältä osin olisi hyvä, jos kunnissa otettaisiin käyttöön ns. nimitystoimikunnat, jolloin hallitusten nimitysasioihin panostettaisiin samalla syvyydellä kuin toimivan johdon valintaan.

Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Mutta niin kauan kuin omistajana on kunta, myös poliittiset intressit vaikuttavat. Auki kirjoitettujen määritelmien ja toimintatapojen avulla valtuuston edustajat voivat seurata kuntayhtiöiden strategian toteutumista ja valvoa, että verovaroja käytetään hyvin ja tavoitteellisesti.

Esitän valtuustoaloitteessani, että toimintamallin uudistamisen yhteydessä Tampereen kaupungissa otetaan käyttöön kaikista valtuustoryhmistä koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia kaupungin osakeyhtiöiden ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysten valmistelusta.

Tampereella 14.12.2015

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)