Valtuustoaloite kotiin vietävien aterioiden ja palvelukeskuskorttiaterioiden laadun ja ravintoarvon selvittämisestä ja parantamisesta

Tampereella on juuri tehty hyvät asiakastyytyväisyyskyselyt ikäihmisten kotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta. Monet asiat näyttävät kyselyjen mukaan olevan palvelujen käyttäjien mielestä kohtuullisella tasolla, mutta muutama tärkeä asia niistä nousee esiin.

Ensinnäkin kaupungin omat palvelut saavat ikäihmisiltä paremman arvosanan kuin ulkoistetut palvelut. Toiseksi työntekijöiden vaihtuvuus herättää ikäihmisissä suurta kritiikkiä ja huolta. He haluaisivat, että työntekijät olisivat tuttuja ja turvallisia. Kolmanneksi varsinkin tehostetussa palveluasumisessa mutta myös kotihoidossa kriittisyyttä herättää ulkoilujen liian vähäinen määrä. Neljänneksi kotihoidon tukipalveluissa kotiin tuotavien aterioiden laatu arvioitiin kyselyssä laadultaan ja myös maultaan huonoksi.

Ikäihmisten palvelujen lautakunnan kokoukselle esiteltiin kyseiset selvitykset ja niistä käytiin laaja syvällinen keskustelu. Kun kotihoidon asiakaskyselyissä oli juuri saatu tulos että aterioiden laatuun ja makuun ei olla tyytyväisiä ja vastaavaa palautetta on tullut laajasti myös suoraan kentältä palvelujen käyttäjiltä, päätti Ikila että kotiin vietävien aterioiden ja palvelukeskuskorttiaterioiden hintoja korotetaan neljällä kymmenellä sentillä. Tästä asiasta Ikila joutui äänestämään.

Nykytilanteessa ei ole järkevää korottaa kotiin vietävien aterioiden hintaa ja palvelukeskuskorttiaterioita. Pikemminkin hintojen korotusten sijaan tulisi keskittää voimavarat aterioiden laadun ja niiden ravintoarvon parantamiseen.

Esitän valtuustoaloitteessani, että kotiin vietävien aterioiden ja palvelukeskuskorttiaterioiden osalta Tampereen kaupungissa tehdään seurantaselvitys, jossa ruoka-annosten laatu ja ravintoarvo selvitetään ja tätä kautta ruokien laatua olennaisesti parannetaan.

Tampereella 19.10.2015

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Tampereella on juuri tehty hyvät asiakastyytyväisyyskyselyt ikäihmisten kotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta. Monet asiat näyttävät kyselyjen mukaan olevan palvelujen käyttäjien mielestä kohtuullisella tasolla, mutta muutama tärkeä asia niistä nousee esiin.

Ensinnäkin kaupungin omat palvelut saavat ikäihmisiltä paremman arvosanan kuin ulkoistetut palvelut. Toiseksi työntekijöiden vaihtuvuus herättää ikäihmisissä suurta kritiikkiä ja huolta. He haluaisivat, että työntekijät olisivat tuttuja ja turvallisia. Kolmanneksi varsinkin tehostetussa palveluasumisessa mutta myös kotihoidossa kriittisyyttä herättää ulkoilujen liian vähäinen määrä. Neljänneksi kotihoidon tukipalveluissa kotiin tuotavien aterioiden laatu arvioitiin kyselyssä laadultaan ja myös maultaan huonoksi.

Ikäihmisten palvelujen lautakunnan kokoukselle esiteltiin kyseiset selvitykset ja niistä käytiin laaja syvällinen keskustelu. Kun kotihoidon asiakaskyselyissä oli juuri saatu tulos että aterioiden laatuun ja makuun ei olla tyytyväisiä ja vastaavaa palautetta on tullut laajasti myös suoraan kentältä palvelujen käyttäjiltä, päätti Ikila että kotiin vietävien aterioiden ja palvelukeskuskorttiaterioiden hintoja korotetaan neljällä kymmenellä sentillä. Tästä asiasta Ikila joutui äänestämään.

Nykytilanteessa ei ole järkevää korottaa kotiin vietävien aterioiden hintaa ja palvelukeskuskorttiaterioita. Pikemminkin hintojen korotusten sijaan tulisi keskittää voimavarat aterioiden laadun ja niiden ravintoarvon parantamiseen.

Esitän valtuustoaloitteessani, että kotiin vietävien aterioiden ja palvelukeskuskorttiaterioiden osalta Tampereen kaupungissa tehdään seurantaselvitys, jossa ruoka-annosten laatu ja ravintoarvo selvitetään ja tätä kautta ruokien laatua olennaisesti parannetaan.

Tampereella 19.10.2015

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)