Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja mahdollisimman helposti. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia. Keinoina ovat ohjaus, neuvonta ja rakenteellinen sosiaalityö.

Rakenteellisen sosiaalityön keskeinen väline on sosiaalinen raportointi, jonka avulla välitetään tietoa, joka liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen muuta sitä, että varsinkin sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja palvelutarpeeseen liittyviä asioita tehdään näkyviksi ja tätä kautta niihin vaikutetaan systemaattisesti ja tietoisesti.

Helsingin kaupungissa sosiaalinen raportointi on otettu jo systemaattisesti käyttöön (  ks. www. hel.fi/ Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana). Siellä eräs keskeinen tulos näyttää olevan, että asumisen kalleus voi monilla sosiaalihuollon asiakkailla olla jopa ainoa syy toimeentulotuen tarpeeseen.

Esitän valtuustoaloitteessani, että Tampereella sosiaalinen raportointi otetaan käyttöön Helsingin mallin mukaisesti.

Tampereella 15.5.2016

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja mahdollisimman helposti. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia. Keinoina ovat ohjaus, neuvonta ja rakenteellinen sosiaalityö.

Rakenteellisen sosiaalityön keskeinen väline on sosiaalinen raportointi, jonka avulla välitetään tietoa, joka liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen muuta sitä, että varsinkin sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja palvelutarpeeseen liittyviä asioita tehdään näkyviksi ja tätä kautta niihin vaikutetaan systemaattisesti ja tietoisesti.

Helsingin kaupungissa sosiaalinen raportointi on otettu jo systemaattisesti käyttöön (  ks. www. hel.fi/ Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana). Siellä eräs keskeinen tulos näyttää olevan, että asumisen kalleus voi monilla sosiaalihuollon asiakkailla olla jopa ainoa syy toimeentulotuen tarpeeseen.

Esitän valtuustoaloitteessani, että Tampereella sosiaalinen raportointi otetaan käyttöön Helsingin mallin mukaisesti.

Tampereella 15.5.2016

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)