Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.

Ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys lisääntyvät niin Suomessa kuin Tampereen kaupungissakin koko ajan. Tampereella on 40 000 kaupunkilaista köyhyysrajan alapuolella. Samaan aikaan Suomessa heitetään roskiin vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa eli noin 15 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta. Ruokahävikki sekä ekologisena ongelmana että leipäjonot sosiaalipoliittisena ongelmana ovat laajasti esillä julkisessa keskustelussa.

Yhteinen pöytä – toimintamallissa yhdistetään hävikkiruoan hyötykäyttö asukaslähtöiseen ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan tavalla, jota Suomessa ei ole vielä tehty kuin Vantaan kaupungissa. Siellä työtä hallinnoivat Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Ruoka-apu jaetaan verkostossa (yhdistykset, seurakunnat, asukastilat jne.) ja Yhteinen pöytä tarjoaa tähän työhön palveluja: kylmätiloja ja kuljetusta sekä hävikkiruokaterminaalin.

Eurooppalaisessa tarkastelussa Yhteinen pöytä – idea on saatu yhteisöllisesti toimivasta Berliner Tafel – konseptista.

Esitän valtuustoaloitteessani, että Tampereen kaupunki selvittää viipymättä Yhteinen pöytä – idean käyttöönoton mahdollisuudet yhdessä Tampereen seurakuntayhtymän ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Tampereella 13.6.2016

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)

Ajankohtaista

13.2.17

Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi

Tampereen joukkoliikenteessä on monenlaisia alennuksia ja erikoislippuja. Pääosin nämä ovat toimivia ja oikeudenmukaisia. Linja-autoissa saa matkustaa maksutta yksi…

13.6.16

Valtuustoaloite Yhteinen pöytä – hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.…

15.5.16

Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja…

Vantaalla on kehitetty ”Yhteinen pöytä” – hanke, joka luo verkostoa ja mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.

Ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys lisääntyvät niin Suomessa kuin Tampereen kaupungissakin koko ajan. Tampereella on 40 000 kaupunkilaista köyhyysrajan alapuolella. Samaan aikaan Suomessa heitetään roskiin vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa eli noin 15 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta. Ruokahävikki sekä ekologisena ongelmana että leipäjonot sosiaalipoliittisena ongelmana ovat laajasti esillä julkisessa keskustelussa.

Yhteinen pöytä – toimintamallissa yhdistetään hävikkiruoan hyötykäyttö asukaslähtöiseen ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan tavalla, jota Suomessa ei ole vielä tehty kuin Vantaan kaupungissa. Siellä työtä hallinnoivat Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Ruoka-apu jaetaan verkostossa (yhdistykset, seurakunnat, asukastilat jne.) ja Yhteinen pöytä tarjoaa tähän työhön palveluja: kylmätiloja ja kuljetusta sekä hävikkiruokaterminaalin.

Eurooppalaisessa tarkastelussa Yhteinen pöytä – idea on saatu yhteisöllisesti toimivasta Berliner Tafel – konseptista.

Esitän valtuustoaloitteessani, että Tampereen kaupunki selvittää viipymättä Yhteinen pöytä – idean käyttöönoton mahdollisuudet yhdessä Tampereen seurakuntayhtymän ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Tampereella 13.6.2016

Jari Heinonen
kaupunginvaltuutettu (skp)